Scheibe SF23 Sperling
  Reg. Daten Scheibe 1
 

                        SF 23 Reg.Datenbank 

                                                             SCHEIBE SF23 A; A1 & B

Reg Daten
Werknummer Kennzeichen  Baudatum Deregistrierung
2002 (V2) D-ELAR .12.1957 11.05.1964
2003 D-ENUF 07.1958 30.12.1962
2004 D-EKYM 10.1958 10.10.1959
2005 D-EGYP 05.1961 19.09.1971
2006 D-EDYG 11.1958 ?.?.1968
2006 D-EDYG 03.1968 30.08.1970
2007 D-EKUB 12.1958 25.07.1987
2008 D-EKYP 03.1959 ?.?.1968
2008 D-EKYP 01.1968 ?.?.1970 *
2008 D-EKYP ??? Fliegt EVTL noch
2009 D-ELYP 07.1959 08.11.1969
2010 D-EBAT 02.1959 24.08.1962
2011 D-ECAX(2) 03.1959       Fliegt noch
2012 D-ECYX 04.1959 08.07.1959
2013 DEGIZ/  G- BCHX 06.1959  07.08.1982
2014 D-EGUZ 06.1959 14.08.1960
2015 D-ELFE 07.1959 29.08.1992
2016 D-EMAK 11.1959 24.07.1971
2017 D-EBYZ 11.1959  Fliegt noch
2018 D-EDIZ 04.1965 CC-SVJ
2019 D-EMOH 1959 Nicht Gebaut
2019 D-EKYM (2) 06.1959 Fliegt noch
2020 (V3) D-ECYZ 01.1960 15.05.1965
2021 D-EGUQ 05.1960 30.10.1960
2022 D-EBYG (2) 03.1961 20.03.1966
2023 D-ELYV (2) 03.1961 22.01.1965 (Nicht Gebaut)                
                                               
 
   
 
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=